Nieuwtjes

Duidelijke missie

Agenda

Contact

DIENSTEN VOOR GEPSYCHIATRISEERDEN

Spreekuur 89 richt zich voornamelijk op gepsychiatriseerde individuen. Wij vinden dat gedwongen psychiatrische maatregelen onaanvaardbaar zijn en willen werken aan een samenleving waarin ook gepsychiatriseerde personen zich vrij kunnen voelen. Dit doen wij door personen te helpen, door een sterk en groeiend netwerk te bieden aan telefoonbuddy's, veilige opvangen en time-out voorzieningen zodat dwang voorkomen kan worden. Ook bieden wij emotionele steun en advies voor degenen die al in het gedwongen kader zitten. Deze voorzieningen zijn volledig onafhankelijk van enige formele organisatie, horizontaal, informeel en gebaseerd op gelijkwaardigheid. Daarnaast geven wij advies over hoe dwang te voorkómen, met een grotere herkenning voor het feit dat daarin niet de persoon in kwestie volledig 'normaal' dient te worden, maar ook de samenleving aan haar overvloedige angsten voor het 'Andere' en controle-obsessie moet werken. Omdat in principe alle onderdrukking en overtrokken verdachtmaking ons aan het hart gaat, staan we ook open voor de vragen van andere doelgroepen.

© Spreekuur 89 (2017)