spreekuur89.nl

Contact

Sotsiaalmaksu hüvitamine vähenenud töövõimega inimese eest

Vali sisselogimise viis e-töötukassasse. Kui Teil ei õnnestu e-töötukassasse siseneda, siis …

Töötukassa

Riik maksab töötukassa kaudu vähenenud töövõimega töötaja eest sotsiaalmaksu endiselt selleks kehtestatud kuumääralt (2018. aastal 470 eurot; 2019. aastal 500 eurot). Tööandja maksab vähenenud töövõimega töötaja eest sotsiaalmaksu palga osalt, mis ületab töötukassa makstud sotsiaalmaksu arvutamise aluseks olevat kuumäära.

Eesti Töötukassa põhikiri – Riigi Teataja

Eesti Töötukassa (1) Eesti Töötukassa (edaspidi töötukassa) on „Töötuskindlustuse seadusega” loodud avalik-õiguslik juriidiline isik. (2) Töötukassa ingliskeelne nimi on Estonian Unemployment Insurance Fund. § 2. Töötukassa asukoht Töötukassa asub Tallinnas. § 3. Töötukassa tegevuse õiguslikud alused

Eesti Töötukassa - Reviews | Facebook eest töötukassa

Eesti Töötukassa on töötuskindlustuse seaduse alusel tegutsev avalik-õiguslik juriidiline isik, mis alustas tegevust 2002. aastal. Kindlustushüvitisi hakati välja maksma 2003. aastal ning 1. mail 2009 võttis Eesti Töötukassa üle Tööturuameti ülesanded .. Töötukassa eesmärk on tööturupoliitika elluviimine ja töötuskindlustuse korraldamine töötuskindlustuse seaduses

Töötukassa Tartumaa osakond - eesti.ee

Töötukassa ei täida oma rolli,ametkond suur,ja töökohti pole pakkuda,eriti Tallinnast väljaspool.Mida kaugemal Tallinnast,eriti Saaremaal,pole midagi inimestele pakkuda.Kursused mida korraldatakse on hinnaklassilt kallid ja tegelikkuses inimene tööd ei saa.Süsteem jäik ja osad teenindajad ütlevadki,et tutvusi peab olema,kui tööle tahad.On küll küsimus poliitikutele,kes osad

Eesti Töötukassa – Vikipeedia

E-teenused kodanikule, ettevõtjale ja ametnikule. Teeme riigiga suhtlemise lihtsamaks!

Töötukassa maksab õppimise eest toetust ka töötavale eest töötukassa

Kui töötaja, kelle eest maksab sotsiaalmaksu töötukassa, on terve kuu tasustamata puhkusel või haige, st selle kuu eest talle töötasu ei maksta ja tema eest sotsiaalmaksu ei arvestata, siis tööandjal ei ole õigust vähendada selle võrra oma teiste kuude sotsiaalmaksu kohustust. Näide 4.

Eesti Töötukassa - Home | Facebook

Töötukassa ei täida oma rolli,ametkond suur,ja töökohti pole pakkuda,eriti Tallinnast väljaspool.Mid a kaugemal Tallinnast,eriti Saaremaal,pole midagi inimestele pakkuda.Kursused mida korraldatakse on hinnaklassilt kallid ja tegelikkuses inimene tööd ei saa.Süsteem jäik ja osad teenindajad ütlevadki,et tutvusi peab olema,kui tööle tahad.On küll küsimus poliitikutele,kes osad

Eesti Töötukassa - Home | Facebook

E-töötukassa. E-töötukassas saate esitada avaldusi, võtta end töötuna arvele, koostada endale CV ja sellega tööle kandideerida, taotleda toetusi, broneerida aegu jne. Ettevõtjail on võimalus otsida töötajaid, saata töötukassale avaldusi ning teatisi jpm. Sisene e-töötukassasse

Portaali sisenemine - eesti.ee

Ettevõtluse alustamise toetamise infoleht: tutvu infolehega. Ettevõtluse alustamise toetus …

Töölepingu ülesütlemine tööandja algatusel - Tööelu.ee eest töötukassa

Alates 1. jaanuarist 2017 hindab töövõimet ja maksab töövõimetoetust ainult töötukassa. …

Eesti Töötukassa - Inicio | Facebook

Toetust makstakse jooksva kalendriaasta esimeses kvartalis tagasiulatuvalt eelmise …

Eesti Töötukassa – Vikipeedia

Eesti Töötukassa viib ühe asutusena ellu Noortegarantii riiklikku tegevuskava, mille eesmärk on tagada, et noored saaksid töötuks jäämisel või koolist lahkumisel võimalikult kiiresti tagasi tööle, oma haridusteed jätkata või olla muul moel ühiskonda aktiivselt kaasatud.

palk.ee

Isegi üks täht on liiga palju teeninduse eest, mida mina sain. Elasin Inglismaal 7 aastat, isa soovi tas mul minna Töötukassasse, ütles, et saan end Eesti asjadega kurssi viia ning küsimusi küsida oma äri alustamise kohta ka. Mul ei ole hetkel töökohta ning vanematel on …

>
pärnu haigla koormustest
cargobuss tallinn
läti tõlge
rahva toit ttü menüü
lehe ja murukoguja tööriistamarket

© Spreekuur 89 (2017)