spreekuur89.nl

Contact

Ettevõtjaportaal | RIK

RMP.EE KASUTAJA EELISED + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad + PDF ajakiri Spetsialist tasuta + uudiskiri Nädalakiri e-postile

Äriregistri teabesüsteem

Ettevõtjaportaal on keskkond, mis võimaldab Äriregistrile elektrooniliselt esitada majandusaasta aruandeid ja dokumente. Portaali kaudu saab esitada avaldusi uue ettevõtte registreerimiseks, registriandmete muutmiseks, likvideerimiseks ja registrist kustutamiseks ning määrata enda asutuse andmekaitsespetsialisti.

Justiitsministeeriumi valitsemisala konsolideeritud

Ettevõtjaportaal on keskkond, mis võimaldab Äriregistrile esitada majandusaasta aruandeid ja dokumente elektrooniliselt. Portaali kaudu saab esitada avaldusi uue ettevõtte registreerimiseks, registriandmete muutmiseks, likvideerimiseks ja registrist kustutamiseks.

Äriregistri teabesüsteem

Mittetulundusühing Hooandja 2017. a. majandusaasta aruanne Sisukord Tegevusaruanne 3 Raamatupidamise aastaaruanne 4 Bilanss 4 Tulemiaruanne 5 Rahavoogude aruanne 6 Netovara muutuste aruanne 7 Raamatupidamise aastaaruande lisad 8 Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 8 Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed 9 Lisa 3 Materiaalsed põhivarad 9 Lisa 4 Immateriaalsed

Portaali sisenemine - eesti.ee e-äriregister majandusaasta aruanne

Majandusaasta aruanne tuleb esitada 30.juuniks. Kui ettevõtte majandusaasta kattub kalendriaastaga, tuleb majandusaasta aruanne esitada Äriregistrile 30.juuniks, sest aruande esitamise tähtaeg on 6 kuud peale majandusaasta lõppu. Aastaaruanne tuleb esitada ka …

MAJANDUSAASTA ARUANNE

e-äriregistri teabesüsteemis saate teha päringuid juriidiliste isikute, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste kehtivate ning ajalooliste andmete kohta.

Äriregistri teabesüsteem - ariregister.rik.ee

Sisenemiseks suunatakse teid turvalisse keskkonda. Seejärel saate portaali kasutada nagu varasemaltki.

Majandusaasta aruanne | Eesti.ee

Sisenemine . Parooliga sisenemine lepingulisele kliendile Kasutajanimi: Parool:

Portaali sisenemine - eesti.ee

Majandusaasta aruanne kajastab ettevõtte finantsolukorda, annab objektiivse ülevaate varadest ja kohustustest, tehakse korrigeerimis- ja lõpetamiskanded ning esitatakse raamatupidamise aastaaruanne koos tegevusaruandega. Majandusaasta aruande perioodiks on tavaliselt 12 kuud (1. jaanuarist kuni 31. detsembrini), kuid erandjuhtudel ka pikem

Majandusaasta aruanne - Hea Tava

Päringu tingimuses väljendab * või % märk määramatut arvu mistahes sümboleid ja _ ühte mistahes sümbolit. Otsimisel ei eristata suuri ja väikesi tähti.

majandusaasta aruanne näidis - YouTube e-äriregister majandusaasta aruanne

ID puudu ID puudu

>
mängukoobas solitaire
hiiumaa liivakõrb
terry o quinn
tööpakkumised facebookis
mööbel soodsa hinnaga

© Spreekuur 89 (2017)