Missie van Spreekuur 89

Vrijheid

Zelf-determinatie

Empowerment

Onafhankelijkheid

Respect

Teveel muren worden vandaag de dag weer herbouwd. Die muren kunnen fysiek zijn, maar ook metafysisch, via woorden, discoursen, surveillance. Ook betreffen de muren steeds vaker de muren van het eigen huis.

De afgelopen jaren zien we een opmars aan angst aan stigmatiserende mediaberichten over zowel immigranten als 'verwarde personen' en speciale wetten die de privacy en vrijheden van deze angstsubjecten moeten inperken. Het aantal gedwongen opnamen is sterk gestegen, alsmede de neiging van mensen om 'verward gedrag' te melden bij de politie. Wij geloven dat een groot deel van de zaken te maken heeft met een depoliticering van armoede en een overhitte angstsamenleving.

Wij vinden dat iedereen evenveel vrijheid verdient. Wij erkennen ieders autonomie, in tegenstelling tot de 'respectabele' maatschappij die de ene groep minder vrijheid toekent omdat ze die eng vindt. Momenteel hebben groepen niet evenveel bescherming tegen vrijheidsberoving, want bepaalde groepen kunnen preventief van hun vrijheid beroofd worden buiten de strafwetten om - zoals gepsychiatriseerde individuen. Wij willen voor de rechten opkomen van degenen die in hun vrijheid beperkt zijn door gedwongen psychiatrische maatregelen, of bij wie dit boven het hoofd hangt.

In plaats van behandeling onder autoritaire structuren, geloven wij in horizontale, vrijwillige en wederkerige ondersteuning. Wij willen dit helpen bieden door middel van een kritisch netwerk, waarvan onderdelen ook tijdens crises kunnen worden ingezet. Geen dwang, protocollen of diagnoses, maar informele huiskamers en een vriendschappelijke sfeer.

Er gebeuren immers ook positieve dingen. Overal in het land blijken mensen te zijn die bereid zijn om mensen op te vangen die zonder deze bereidheid tot opvang door de autoriteiten worden meegenomen. Ook blijken er best veel mensen bereid om als buddy op te treden waarmee mensen kunnen bellen of wandelen als zij een crisis voelen aankomen. Vaak is het probleem niet dat iemand 'gevaarlijk verward' is, maar dat iemand niemand heeft gehad om de dingen in perspectief te zetten of de gedachten te helpen verzetten.

We willen daarnaast de boodschap doorgeven dat niet iedereen in de samenleving bang en intolerant is. We willen communiceren dat er echt autonome initiatieven en bewegingen zijn die echt opkomen voor de rechten van mensen in de gedwongen ggz of die daar dreigen te belanden.

Daarnaast helpen we mensen die grote kans hebben op onderdrukking onder de Angstmaatschappij - gepsychiatriseerde, maar ook andere groepen - zich te verdedigen daartegen op een manier die iedereens vrijheid respecteert.

Enkele documenten die sterk overlappen met onze visie:
- Mental Health Europe's standpunt over dwang in de psychiatrie en gevaar Compulsory psychiatric treatment and its alternatives - the facts
- Artikel 1-6, 19, 21-25, 27-29 van de 1982 Declaration of Principles van de International Conference of Human Rights and Psychiatric Oppression

Vrijheid

Dit is een eerste levensbehoefte. Iedereen mag zich vrij in de samenleving begeven als hij/ zij de vrijheid van anderen niet aantast.

Zelf-determinatie

De wil van degene die we helpen staat centraal. We doen niks wat iemand niet wilt.


Empowerment

Voorbij de reguliere mogelijkheden kijken, buiten het systeem, het heft in eigen handen nemen in plaats van wachten tot iemands vóór ons wat verandert, en mensen het zelfvertrouwen geven dat zij dit zelf ook met anderen kunnen werken aan een wereld met minder oppressie.

Onafhankelijkheid

We blijven staan waar we voor gaan, geen discussie en geen coöptatie. We staan open voor kritiek en debat, maar onze grondprincipes blijven overeind en we committeren ons aan geen enkele dubbele agenda.


Respect

We kiezen uit de verschillende opties altijd die strategie die het meest conflictpreventief werkt en respecteren ieders vrijheid en gelijkwaardigheid. We zullen nooit mensen aanzetten tot het berokkenen van schade aan anderen.


© Spreekuur 89 (2017)