spreekuur89.nl

Contact

BAKALAUREUSETÖÖ JUHEND | Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste tartu ülikool bakalaureusetöö juhend Bakalaureusetöö juhend. Bakalaureusetöö juhend. Semiootika osakond. TÜ filosoofia ja semiootika instituut. Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 Tartu, info [ät] ut.ee. Parema kasutuskogemuse tagamiseks kasutame küpsiseid. TÜ välisveeb ei töötle ega kogu isikuandmeid.
Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Ühiskonnateaduste instituut LÄHISUHTEVÄGIVALLA TUGIGRUPID MEESTELE Bakalaureusetöö Juhendaja: Dagmar Narusson, MSW Tartu 2018 . 2 Kinnitan, et olen töö koostanud iseseisvalt. Kõik töös kasutatud teiste autorite tööd, välja töötatud juhend „Sisemise kindluse programm
Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž Õppetöö ülikoolis toimub teatud reeglite järgi. Et õppimine kulgeks edukalt, on üliõpilastel vajalik neid reegleid teada. Kõige olulisem üliõpilasi puudutav õigusakt on õppekorralduseeskiri. Õppetööd ja üliõpilasi puudutavad peale õppekorralduseeskirja teisedki õppetöö õigusaktid. Õppetööd planeeritakse akadeemilisest kalendrist lähtuvalt.
Bakalaureusetöö kavandi koostamise ja vormistamise juhend Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks! Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
Bakalaureusetöö nõuded | Ühiskonnateaduste instituut Õppetöö ülikoolis toimub teatud reeglite järgi. Et õppimine kulgeks edukalt, on üliõpilastel vajalik neid reegleid teada. Kõige olulisem üliõpilasi puudutav õigusakt on õppekorralduseeskiri. Õppetööd ja üliõpilasi puudutavad peale õppekorralduseeskirja teisedki õppetöö õigusaktid. Õppetööd planeeritakse akadeemilisest kalendrist lähtuvalt.
Tartu Ülikool BAKALAUREUSETÖÖ JUHEND. 1. Bakalaureusetöö eesmärk ning koht õppekavas. Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 Tartu, info [ät] ut.ee. Parema kasutuskogemuse tagamiseks kasutame küpsiseid. TÜ välisveeb ei töötle ega kogu isikuandmeid. Välisveeb kasutab FB Pixeli ja Google Analyticsi teenust.
Dokumendid, esitluspõhjad ja juhendid | Tallinna Ülikool Kehakultuuriteaduskonna magistritööde koostamise juhend (3+2 õppekavale sisseastujale kuni 2008/2009 õ.a.) LÕPUTÖÖDE ESITAMISE TÄHTAJAD 2018/2019 Õ.A. Lõputööd tuleb esitada: digitaalselt allkirjastatuna (juhendaja, üliõpilane) bakalaureusetööd 13.05.2019 kell 23.59 ja magistritööd 20.05.2019 kell 23.59.
Bakalaureusetöö juhend | Tartu Ülikooli filosoofia ja Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks! TÜ teaduskool
Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut Bakalaureusetöö on uurimistöö, mis sisaldab teoreetilist probleemipüsitust, ülevaadet kasutatud meetoditest ning uuringus leitud empiirilisi tulemusi ja järeldusi. Vastavalt töö teemale ja eesmärgipüstitusele võib töö teoreetilise ning empiirilise analüüsi vahekord varieeruda. Teoreetilise töö puhul põhiliseks eesmärgiks on anda ülevaade mingi uurimisvaldkonna
Dokumendid ja juhendid | Tallinna Ülikool Plagiaadijuhtumite käsitlemisel on põhjendatud eristada kolme raskusastet sõltuvalt sellest, millistes töödes plagiaat esineb: I eksimus esineb igapäevase, regulaarse õppetöö käigus loodud töödes.Sellisel juhul peab õppejõud andma õppijale tagasisidet, mis on läinud valesti ning kuidas oleks olnud õige oma töös viitamist kasutada.
Lõputöö nõuded | Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut tartu ülikool bakalaureusetöö juhend Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond. Kui viitad mõne organisatsiooni sisekasutuses olevatele andmetele, võiks sõnastus olla võimalikult täpne, et organisatsiooni poole pöördudes saaks vastava dokumendi üles leida. Sisekommunikatsiooni küsitlusuuring 2004. (2005).
Bakalaureusetöö juhend zooloogia osakonnas: sisu, vorm ja tartu ülikool bakalaureusetöö juhend Kinnitatud õppeprodekaaniotsusega 19. mail 2008 Bakalaureusetöö retsenseerimise juhend Retsensendi ülesanne on anda hinnang töö vastavusele bakalaureusetööle esitatavatele nõuetele. Retsensioonis tuleb käsitleda järgmisi probleeme: 1. Teema aktuaalsus Selles punktis tuleb vastata küsimusele, kas töö teema on aktuaalne (milles seisneb selle teoreetiline ja/või praktiline

>
kuidas saada saledaks
laste mängud toas
puidust köögimööbel lastele
tõlk inglise eesti
füsioterapeudi tööpakkumised

© Spreekuur 89 (2017)