spreekuur89.nl

Contact

Eksamid ja arvestused | Tartu Ülikool

Doktoritööde kaitsmised. 13. september kell 11 Tambet Grauberg „The principle prohibiting abuse of law: The impact of the positions of the European Court of Justice on tax laws of Member States”, Iuridicum, Näituse 20-K03.

JUHEND tehnoloogia didaktika erialade kirjalike tööde

Loetelu puhul tuleb järgida ühtset vormistusskeemi (vt kirjalike tööde vormistusjuhend). Resümee (ingl k summary) on töö võõrkeelne (võõrkeelse töö puhul eestikeelne) lühiülevaade, mis pole kokkuvõtte tõlkevariant, vaid terviklik sümbiootiline ülevaade töö sissejuhatusest, sisust ja kokkuvõttest.

KIRJALIKE ÜLIÕPILASTÖÖDE STRUKTUUR JA VORMISTAMINE
tartu ülikool kirjalike tööde juhend

Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks!

Tartu Ülikool

Loetelu puhul tuleb järgida ühtset vormistusskeemi (vt kirjalike tööde vormistusjuhend). Resümee (ingl k summary) on töö võõrkeelne (võõrkeelse töö puhul eestikeelne) lühiülevaade, mis pole kokkuvõtte tõlkevariant, vaid terviklik sümbiootiline ülevaade töö sissejuhatusest, sisust ja kokkuvõttest.

Tartu Hansa Kool - Loovtöö juhend
tartu ülikool kirjalike tööde juhend

Tallinna Ülikool Loodus- ja terviseteaduste instituut Tehnoloogia didaktika õppekavad JUHEND tehnoloogia didaktika erialade kirjalike tööde koostamiseks ja vormistamiseks Käesolev juhend sätestab nõuded kirjalike üliõpilastööde, sh lõputööde, koostamiseks,

Tartu Ülikool
tartu ülikool kirjalike tööde juhend

Alates 2013. aastast peab lõputöö autor esitama lõputöö kaitsmisele koos lihtlitsentsiga, millega autor annab ülikoolile loa lõputöö reprodutseerimiseks selle säilitamise ja elektroonse avaldamise eesmärgil ning lõputöö elektroonseks avaldamiseks ülikooli veebikeskkonna kaudu (kui lõputöö avaldamisele on dekaani või kolledži direktori korraldusega kehtestatud tähtajaline

Kirjalike tööde vormistamine < Tudengile < Raamatukogu
tartu ülikool kirjalike tööde juhend

TalTechis kehtivad kirjalike tööde (sh lõputööde) vormistamise juhendid leiate ülikooli veebi rubriigist Õppeinfo: Akadeemiline kirjutamine. Kasulikku lugemist: Raamat "Uuri ja kirjuta", autorid S. Hirsjärvi, P. Remes ja P. Sajavaara. Kasulik lugemine kõigile, kes teevad oma esimest uurimistööd.

Bakalaureusetöö juhend | Tartu Ülikooli filosoofia ja
tartu ülikool kirjalike tööde juhend

Kui algallikale ligipääsu ei õnnestu saada, tuleb kasutada kaudset viitamist (vt kirjalike uurimistööde juhend). originaalmaterjal, mis on kirjutatud kellegi teise poolt spetsiaalselt käesoleva ülesande täitmiseks, sh ka kirjutaja nõusolekul, et tööd ei esitata tegeliku autori nimel. Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 Tartu

Lõputöö nõuded | Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut
tartu ülikool kirjalike tööde juhend

Tartu Ülikool USA (ELA) kirjalike tööde vormistamise juhend on koostatud üliõpilaste kirjalike tööde struktuuri ja vormistamise ühtlustamiseks. Antud juhendi vormistamisel on võetud aluseks senini kehtinud ELA „Lõputööde vormistamise juhend“ (2009), Tartu Ülikooli (TÜ) majandusteaduskonna kirjalike tööde juhend ning

Dokumendid - Tartu Kutsehariduskeskus

Eksamid ja arvestused. õigus tutvuda oma kirjaliku eksami tööga seitsme päeva jooksul alates eksamitulemuste väljakuulutamisest ja saada kirjalike tööde kohta tagasisidet. Kui üliõpilane ei ole rahul eksami tulemusega, Tartu Ülikool Ülikooli 18 50090 TARTU

Kirjalike tööde vormistamine < Tudengile < Raamatukogu
tartu ülikool kirjalike tööde juhend

Infohariduse kirjalike tööde vormistamise juhend. Infohariduse erialade üliõpilaste kirjalike tööde vormistamise juhend. JAGA LEHTE. Sisseastumine Rakenduskõrgharidusõpe; Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 Tartu, info [ät] ut.ee. Parema kasutuskogemuse tagamiseks kasutame küpsiseid. TÜ välisveeb ei töötle ega kogu isikuandmeid.

Kirjalike tööde juhend | Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž

Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks! Tartu Ülikooli filosoofia ja semiootika instituut

EESTI LENNUAKADEEMIA KIRJALIKE TÖÖDE VORMISTAMISE …

Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks!

Bakalaureusetöö juhend | Tartu Ülikooli filosoofia ja

Kirjalike tööde juhendid. Akadeemilise kirjutamise käsiraamat AVOK. Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 Tartu, info [ät] ut.ee. Parema kasutuskogemuse tagamiseks kasutame küpsiseid. TÜ välisveeb ei töötle ega kogu isikuandmeid. Välisveeb kasutab FB Pixeli ja Google Analyticsi teenust.

ÜLIÕPILASTE KIRJALIKE TÖÖDE JUHEND (LÜHENDATUD)

Kirjalike tööde juhend. TÜ Pärnu kolledži üliõpilaste kirjalike tööde juhend Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 Tartu, info [ät] ut.ee. Parema kasutuskogemuse tagamiseks kasutame küpsiseid. TÜ välisveeb ei töötle ega kogu isikuandmeid.

>
kuidas ravida küüneseent
tallink laevade sõiduplaanid
site:https://politsei.ee tööpakkumised
ttü raamatukogu plaan
jääaja mängud

© Spreekuur 89 (2017)