spreekuur89.nl

Contact

Avalehekülg < Tallinna Tehnikaülikool - Sinu elustiil!

ttü esinduskogu

TTÜ Üliõpilasesinduse Esinduskogu Tudengiesindaja, majanduskomisjoni liige May 2014 – May 2015. Esinduskogu on TTÜ tudengite kõrgeim otsustuskogu, kuhu valitakse teaduskondade põhiselt 28 tudengite esindajat. Olen üks neljast majandustudengite esindajast. Groups.

TTÜ Üliõpilaskonna teenetemärkide väljaandmise statuut

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

TalTech Majandusteaduskonna Üliõpilaskogu, Akadeemia tee 3

ttü esinduskogu

TTÜ Majandusteaduskonna üliõpilaskogu organiseerib üritusi kõigile majandusteaduskonna tudengitele organiseerib firmakülastusi ning seminare, et muuta õpingud huvitavamaks ning luua side reaalse maailma ja koolipingis õpetatava vahel on lüliks tudengite ning teaduskonna juhtkonna vahel on koht, kuhu iga tudeng võib pöörduda teaduskonda ning õpinguid puudutavate probleemide ja

Studioosus November 2017 by TTÜ Tudengiajakiri - Issuu

6.5 Fondi nõukogu esimees ja liikmed vastutavad oma tegevuse eest TTÜesinduskogu ees vastavalt kehtivatele seadustele ja muudele õigusaktidele. Fondi tegevuse revideerimine 7.1 Fondi vahendite kasutamise õigsust ja sihipärasust revideerib TTÜ AÜ revisjoni-komisjon vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas .

Esinduskogu koosseis < Esinduskogu < Üliõpilasesindus

ttü esinduskogu

6.5 Fondi nõukogu esimees ja liikmed vastutavad oma tegevuse eest TTÜesinduskogu ees vastavalt kehtivatele seadustele ja muudele õigusaktidele. Fondi tegevuse revideerimine 7.1 Fondi vahendite kasutamise õigsust ja sihipärasust revideerib TTÜ AÜ revisjoni-komisjon vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas .

Koosolekute ajad < Esinduskogu < Üliõpilasesindus

ttü esinduskogu

ITÜK - IT-teaduskonna üliõpilaskogu - Akadeemia tee 15a, ICT-314, Tallinn, Estonia - Rated 4.4 based on 7 Reviews "Jou, dudes. Great job."

TalTech Majandusteaduskonna Üliõpilaskogu, Akadeemia tee 3

ttü esinduskogu

TTÜ AAL esinduskogu. 6.1. Üldkogude vahelisel ajal on TTÜ AALi kõrgeimaks otsustavaks organiks esinduskogu (seaduse mõttes volikogu), mis koosneb ametiliidu esimehest, juhatusest, usaldusisikutest ja TTÜ struktuuriüksustes valitud ametiliidu liikmetest arvestusega üks esinduskogu liige iga 20 ametiliidu liikme kohta. 6.2.

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI AKADEEMILISE AMETILIIDU …

TTÜ esileht Organisatsioonid Esinduskogu on vastutav üliõpilaskonnaga seotud olulisemate otsuste langetamisel. TalTechi üliõpilasesindus ise on aga hoopis laiem, kui esinduskogu. Lisaks esinduskogule moodustavad selle vabatahtlikud, projektijuhid ja personali liikmed, kellel on vastutus mõne pikemaajalise tegevuse eest.

Tule liikmeks < Meeskond < Üliõpilasesindus

ttü esinduskogu

Esinduskogu on vastutav üliõpilaskonnaga seotud olulisemate otsuste langetamisel. TalTechi üliõpilasesindus ise on aga hoopis laiem, kui esinduskogu. Lisaks esinduskogule moodustavad selle vabatahtlikud, projektijuhid ja personali liikmed, kellel on vastutus mõne pikemaajalise tegevuse eest.

Organisatsioonid < Tallinna Tehnikaülikool - Sinu elustiil!

Samas sooviksin tervele TTÜ tudengkonnale panna südamele, et teil kõigil on võimalik esinduskogu valimistel hääletada. Iga hääl tuleva aasta ja ka järgnevate aastate esinduskogu

Märts 2014 by TTÜ Tudengiajakiri - Issuu

Esinduskogu valimised. 148 likes. TTÜ 2017. a esinduskogu valimiste kodulehekülg

>
karksi nuia a ja o
hiiumaa mustikad
tartu ülikooli kliinikum ortopeedia osakond
otto narusing
parnu haigla heaolukeskus

© Spreekuur 89 (2017)