spreekuur89.nl

Contact

Sisseastumistingimuste tabel < Sisseastumistingimused
TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi
Informaatika < Infotehnoloogia teaduskond < Erialad
Kehtib kuni 2016/2017. õa õppima asunutele. Kaugõppes on võimalik õppida õppekavadel IT süsteemide administreerimine ja IT süsteemide arendus.Kaugõpe on orienteeritud eelkõige isikutele, kes soovivad omandada kõrghariduse töö/pere kõrvalt ning/või kes elavad Tallinnast kaugemal ja kelle iganädalane auditoorses õppetöös osalemine oleks raskendatud.
Sisseastujale | TTÜ IT Kolledž
Mereakadeemia üliõpilasena oled täieõiguslik Tallina Tehnikaülikooli üliõpilaskonna liige, kellele laienevad kõik TTÜ üliõpilaste õigused ja pakutavad teenused. Vähetähtis pole ka see, et laevajuhtimise eriala üliõpilastele on tagatud tasuta toitlustus kolm korda päevas ja vormiriietus.
Kaugõpe | TTÜ IT Kolledž
kaugõppevorm. See, mida ikkagi tegelikult hakkab kujutama mõiste “kaugõpeTTÜ tänases olukorras, kuidas õppetegevus täpselt toimuma hakkab ja milline on tegelik nõudlus selle õppevormi järele, selgub lähiajal, kuna just praegu on “otsustuste aeg”. Selge on, et kaugõpe on tihedalt seotud E-õppega ning nõuab õppejõududelt
| Tallinna Ülikool
Tallinna Ülikool (lühend TLÜ) on targa eluviisi eestvedaja. Meie siht on kujundada teadmistepõhist elukorraldust, kaalutletud otsustamist, ühiskonna ja riigi avatud arendamist.
Kaugõpe < Magistriõpe < Sisseastuja < Tallinna
Informaatika IAIB17/19. Eesti keeles, päevaõpe. Riigieksamid: 1) lai matemaatika / enne 2014 sooritatud matemaatika riigieksam / TalTechi matemaatikakatse 2) eesti keel / eesti keele kirjand või eesti keel teise keelena. Õppekoha saamiseks nõutav tulemus: matemaatika eksami tulemus vähemalt 70 punkti ning eesti keele oma vähemalt 50 punkti.
Vastuvõtt < Magistriõpe < Sisseastuja < Tallinna ttü informaatika kaugõpe
Kaugõpe on valdavalt iseseisva tööga õppevorm. Õppetöö toimub sessiooniti (üldjuhul kohapeal üle nädala reedel, laupäeval ja pühapäeval). Õppekeeleks on eesti keel. Kui erialal pakutakse nii statsionaarset kui ka kaugõppe valikut, siis toimub kandideerimine samadel alustel ja samas pingereas .
Bakalaureus | TTÜ Rahvusvaheliste suhete instituut
Tallinna Ülikool (lühend TLÜ) on targa eluviisi eestvedaja. Meie siht on kujundada teadmistepõhist elukorraldust, kaalutletud otsustamist, ühiskonna ja riigi avatud arendamist.
Arvutisüsteemid < Infotehnoloogia teaduskond < Erialad ttü informaatika kaugõpe
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI RAAMATUKOGU DIGIKOGU : tuvastatud kui külaline : avaleht: otsing
TTÜ INFOTEHNOLOOGIA TEADUSKOND TÄNA JA HOMME ttü informaatika kaugõpe
EIK õppetöö toimub informaatika ja infotehnoloogia õppekavagrupis, mistõttu on arengu planeerimisel oluliseks raamistikuks Eesti infoühiskonna arengukava 2020, mille kohaselt on kompetentse ja innovaatilise IKT-sektori olemasolu majanduse arengu seisukohast oluline ning ühe eesmärgina on sätestatud, et aastal 2020 töötab Eesti IKT
Informaatika < Infotehnoloogia teaduskond < Erialad
Rahvusvahelised suhted Bakalaureuseõppe õppekava Õppekava maht: 180 EAP* (120 AP) Nominaalne õppeaeg: 3 aastat Õppevormid: päevane-, õhtune- ja kaugõpe Õppekeeled: eesti, vene, inglise *Alates 2009/2010 õ-a on kasutusel Euroopa ainepunktide (EAP) süsteem. 1 seni kehtinud ainepunkt (AP) võrdub 1,5 EAP-ga. ÕPPEAINE NIMETUS EАP 1.
TTÜ IT ained
TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu. Sisseastujale 1. augustil 2017 ühinesid Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) ja Eesti Infotehnoloogia Kolledž (IT Kolledž), mille järgselt kuulub IT Kolledž keskse akadeemilise ja administratiivse üksusena TalTechi infotehnoloogia teaduskonna koosseisu ja kannab nime
Arengukava 2015 – 2020 | TTÜ IT Kolledž ttü informaatika kaugõpe
2.1. Ainepunkt (AP). Ainepunktides arvestatakse õppeainete omandamiseks vajalikku töökulu ehk, teisisõnu, õpisoorituste mahtu. Igal TTÜ või mõne teise ülikooli ainekoodi kandval õppeainel on oma teadaolev (ametlikult kinnitatud) maht AP-des ehk AP-de arv. Näiteks aine IAG3101 nimetusega "Informaatika I" maht on 2,5 AP.
KKK < Sisseastuja < Tallinna Tehnikaülikool - Sinu elustiil!
Dokumentide ja avalduste esitamine 2020/21 õppeaastaks. Magistriõppesse kandideeritakse magistrile eelneva kõrgharidusega. Kandideerimiseks on sobivad bakalaureusekraad, rakenduskõrgharidus, kutsekõrgharidus.. Avalduste esitamine toimub sisseastujate infosüsteemis SAIS www.sais.ee. Kohapeale on vaja tulla vaid siis, kui avaldust täites vajalik info eelneva hariduse kohta riiklikest
>
otto merimaa
tallinna lennujaam расписание
kättemaksukontor hooaeg
tõlkija tööpakkumised
unenägude seletaja peksma

© Spreekuur 89 (2017)