spreekuur89.nl

Contact

Keeletehnoloogid valmistasid uuendusliku eestikeelse

32. Kaitsmine, v.a punktis 34 nimetatud kinnine arutelu, salvestatakse heli- või videofailina ning säilitatakse vastavalt ülikoolis kehtivale korrale. Kinnise kaitsmise korral kehtestatakse failidele juurdepääsupiirang. NB! Salvestamise nõue hakkab kehtima alates 01.01.2015 33. Kaitsmine koosneb järgmistest osadest (nende järjekorda

Lõputöö < Informaatika < Bakalaureuseõpe < Tudengile

Praktika kaitsmine toimub esitluse vormis (kuni 8 minutit, PowerPoint) Majandusarvestuse spetsialiseerumise suunal. 17. detsembril 2019 algusega kell 15:00, ruumis SOC-322. Kaitsmisele on vajalik eelnev registreerimine kuni 13.12.2019, kella 17.00-ni e …

Lõputöö kaitsmine < Lõpetajale < Tudengile

Tartu ülikool pakub koostöös TTÜ ja ESF-iga huvilistele võimalust osaleda tasuta kursusel „IKT valdkonna ameteid tutvustav koolitus karjäärispetsialistidele ja õpetajatele“, kus murtakse müüte ja kummutatakse väärarvamusi IT valdkonna keerukusest, arutatakse IKT ametite mitmekesisuse ning erinevate karjäärivõimaluste üle.

TASE ’15 — Eesti Kunstiakadeemia

Tartu ülikooli arvutiteaduse instituudi keeletehnoloogid on valmis saanud uuendusliku eestikeelse masintõlke tööriistaga, mis töötab eesti-inglise-eesti suunal ja toetub tehisnärvivõrkudele.

Lõputööde kaitsmine geoloogia instituudis < Geoloogia

Lõputöö mahuks on 6,0 EAP, mis vastab 156 tunnile tööle (sealhulgas iseseisev töö). Selle aja sisse peaks mahtuma töö kirjandusega, töö laboris, teksti kirjutamine ning kaitsmine. Töötamine laboris, suhtlemine juhendajaga, jms tegevus hõlmab sellest ajast umbes poole, ehk ligikaudu viis tundi nädalas ühe semestri vältel.

Informaatika < Bakalaureuseõpe < Tudengile ttü kinnine kaitsmine

TTÜ ja EKA ühisõppekava . Design&Engineering: Mohammad Almutawa, Ender Özgün, Patrick James Mallom, Gina Metssalu, Dyre Magnus Vaa *Talvel lõpetanud: Eva Nõmm, Erkki Annama, Kristjan Männigo ja Daniel Kotsjuba ja Terje Salupuu **Markus Marks, tootedisain (Ei osale näitusel, kaitsmine on konfidentsiaalsusnõudest lähtuvalt kinnine)

TTÜ fotopank ttü kinnine kaitsmine

(2) Ekstern on isik, kes sooritab doktoriõppekavas ettenähtud õpingud ja kaitseb doktoritöö omamata üliõpilase staatust. (3) Doktorandil ja eksternil peab olema juhendaja, doktorandi taotluse alusel võib

Kandideeri IT-magistriõppesse | Tartu Ülikooli

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

TTÜ arvutivõrgu haldusandmete hõive ttü kinnine kaitsmine

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

Informaatika < Magistriõpe < Tudengile < Infotehnoloogia

TTÜ ja EKA ühisõppekava. Design&Engineering: Mohammad Almutawa, Ender Özgün, Patrick James Mallom, Gina Metssalu, Dyre Magnus Vaa *Talvel lõpetanud: Eva Nõmm, Erkki Annama, Kristjan Männigo ja Daniel Kotsjuba ja Terje Salupuu **Markus Marks, tootedisain (Ei osale näitusel, kaitsmine on konfidentsiaalsusnõudest lähtuvalt kinnine)

>
universaal universum mööbel
pärnu-tallinn bussi sõiduplaan
aripäev
kuidas kustutada gmaili kontot
rapla maakonna busside sõiduplaan

© Spreekuur 89 (2017)