spreekuur89.nl

Contact

Miks TalTech? < Abituriendile < Sisseastuja < Tallinna

Täiendusõppurite staatus ja õppekorraldus on reguleeritud TTÜ nõukogu kehtestatud täiendusõppe korras. Õppekoormus. Nominaalkoormus semestri kohta ehk õppekava kohaselt semestris täitmisele . kuuluv õppe maht on 30 Euroopa ainepunkti (EAP). Üliõpilane võib õppida täis- või osakoormusega statsionaarses kui ka kaugõppe õppevormis.

Õppekoormus, tasuta/tasuline õpe < Abituriendile

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

Vastuvõtt < Magistriõpe < Sisseastuja < Tallinna

ttü õppekoormus TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

Arvutisüsteemid < Infotehnoloogia teaduskond < Erialad

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

Päeva- ja õhtuõpe | TTÜ IT Kolledž

1.3.1. Õppimine TTÜ-s jaguneb tasemeõppeks ja täiendõppeks. Tasemeõpe jaguneb akadeemiliseks ja diplomiõppeks. 1.3.2. Akadeemilises õppes on õppimise eesmärgiks tervikliku akadeemilise hariduse omandamine, mida tunnistab saadav diplom ja/või akadeemiline kraad. Akadeemilisteks kraadideks on bakalaureus, magister ja doktor.

Õppetoetus | Haridus- ja Teadusministeerium

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

3+2 magistrõppe õpingukorraldus

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

mehaanikateaduskonnas

TTÜ vilistlased oskavad mõelda raamidest väljapoole ning otsida lahendusi, kuidas riigi poliitikad saavad toetada innovatsiooni ja vastupidi. Loenguid annavad mitmed välisprofessorid USAst, Ladina-Ameerikast, Euroopast, Aasiast ning kohalikud tippteadlased .

Rahvusvaheline ärikorraldus < Majandusteaduskond < Erialad

Kehtib kuni 2016/2017. õa õppima asunutele. Kaugõppes on võimalik õppida õppekavadel IT süsteemide administreerimine ja IT süsteemide arendus.Kaugõpe on orienteeritud eelkõige isikutele, kes soovivad omandada kõrghariduse töö/pere kõrvalt ning/või kes elavad Tallinnast kaugemal ja kelle iganädalane auditoorses õppetöös osalemine oleks raskendatud.

Laevajuhtimise sisseastumiskatsed < Sisseastumiskatsed

Kõik õppetööalased teated saadetakse üliõpilase TTÜ e-posti aadressile. Kui soovite kasutada oma isiklikku postkasti, tuleb TTÜ e-posti aadress ümber suunata. Õppelaenu on võimalik pangast saada täiskoormusega õppivatel üliõpilastel alates septembrist, küsige täpsemalt pangast.

Eritingimustel vastuvõtt < Abituriendile < Sisseastuja

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

>
kõrvaleriala tartu ülikool
headshop tallinn
hiiumaa kodumajutus
kuhu viia vana mööbel tartus
emadepäev eestis 2019

© Spreekuur 89 (2017)