spreekuur89.nl

Contact

MAJANDUSAASTA ARUANNE

E-teenused kodanikule, ettevõtjale ja ametnikule. Teeme riigiga suhtlemise lihtsamaks!

MAJANDUSAASTA ARUANNE töötukassa aruanne

aruanne, netovara muutuste aruanne, eelarve täitmise aruanne) ning neid selgitavaid lisasid. Töötukassa Elanike arve alates 01.01.2012 kuni 01.01.2017 *Töötute arv Mõisaküla linnas seisuga 31.12.2016 Analüüsides omavalitsuse demograafilist struktuuri on …

E-teenused - eesti.ee

Sihtasutus Jõgeva Haigla 2018. a. majandusaasta aruanne Rahavoogude aruanne (eurodes) 2018 2017 Lisa nr Rahavood põhitegevusest Põhitegevuse tulem -10 638 -73 427 Korrigeerimised Põhivarade kulum ja väärtuse langus 103 242 105 104 5,6 Muud korrigeerimised 4 297 3 …

Majandusaasta aruanded | Töötukassa

Mittetulundusühing Veriora Tsunft 2016. a. majandusaasta aruanne Rahalised ja mitterahalised annetused 2016 2015 Rahaline annetus 79 1 610 Kokku annetused ja toetused 79 1 610 Eesti Töötukassa-palgatoetus Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes) 2016 Tooraine ja materjal 646 Koolituskulud 298

Veebiseminar - Majandusaasta aruanne - Addenda

Töötukassa tunnustas Valga varjupaika kui aasta parimat koostööpartnerit. 2014. aasta lõpul ulatas meile oma abikäe Eesti Keskkonnateenused AS, kes varustas meie varjupaigad tasuta konteineritega papi ja paberi kogumiseks ning viib need ka tasuta tuhjaks.

MAJANDUSAASTA ARUANNE töötukassa aruanne

Mittetulundusühing Domus Petri Kogu 2011. a. majandusaasta aruanne Sisukord Tegevusaruanne 3 Raamatupidamise aastaaruanne 8 Bilanss 8 Tulemiaruanne 9 Rahavoogude aruanne 10 Netovara muutuste aruanne 11 Raamatupidamise aastaaruande lisad 12 Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 12 Lisa 2 Raha 13 Lisa 3 Nõuded ostjate vastu 13 Lisa 4 Materiaalne põhivara 14

Images of Töötukassa Aruanne

tegevuskava, kinnitati revisjontoimkonna aruanne, kuulati ära EJL ühenduste tegevuste aruanded, valiti uus volikogu, presidentuur (juhatus), revisjontoimkond ja aukohtu koosseis. Tallinna Tehnikaülikoolis toimus ┻ ┻ ┻ aastal erakorr aline üldkogu┸ kus muudeti - Jätkus Eesti Töötukassa projekt üKvalifitseerimiskonkurss

TÖÖOTSIJATE RAHULOLU TÖÖTUKASSA

Majandusaasta aruanne 2018 Majandusaasta aruanne 2017 Majandusaasta aruanne 2016, skaneeritud aruanne, allkirjadega Majandusaasta aruanne 2015. Liigu sisu juurde Liigu peamenüü Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju. Skype: tootukassa.

MAJANDUSAASTA ARUANNE

mittetulundusühing "Johannes Mihkelsoni Keskus" 2013. a. majandusaasta aruanne 1.4. Tugiisikuteenus töötutele (Töötukassa hange) 1.5. Tööklubid Ülenurme ja Kallaste (ettevalmistamisel) 2.Integratsiooni suund 2.1. Varjupaigataotlejate vastuvõtutingimuste parandamine Euroopa Pagulasfond, Sisemin 3. Noorte ja lasete suund 3.1.

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Veebiseminar - Majandusaasta aruanne. Avaleht Koolitused Raamatupidamine. Jaga. Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT! Tasumine. Veebiseminarile registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve.

>
tartu ülikooli kliinikum abdominaalkirurgia
kuidas teha rabarberimahla
pärnu haigla 3d
häcker mööbel
lounakeskus cinema

© Spreekuur 89 (2017)