spreekuur89.nl

Contact

Riigi personalipoliitika | Rahandusministeerium EESTI TÖÖTUKASSA AMETIISIKU ANDMED TÖÖTASU LIIK Palga (tasu) kogusumma Periood Maksmise alus Ametikoht Ametiisiku nimi 1.Põhipalk 2.Lisatasud ja hüvitised 3.Muud tasud KOKKU 1+2+3 (leping või õigusakt) Juhatuse esimees Meelis Paavel 455 386,49 38 000,00 38 000,00 531 386,49 01.01.2006-31.12.2006 Ametileping
Töövõimet hindab juulist töötukassa > Tallinn töötukassa palgaandmed EESTI TÖÖTUKASSA AMETIISIKU ANDMED TÖÖTASU LIIK Palga (tasu) kogusumma Periood Maksmise alus Ametikoht Ametiisiku nimi 1.Põhipalk 2.Lisatasud ja hüvitised 3.Muud tasud KOKKU 1+2+3 (leping või õigusakt) Juhatuse esimees Meelis Paavel 37 196,52 7 749,28 44 945,80 01.01.2011-31.12.2011 Ametileping
Töötukassa teavitab alaealise töötamise toetuse taotlemise Sotsiaalkindlustusameti personali värbamise eesmärgiks on kompetentsete, pühendunud ja organisatsiooni väärtusi kandvate teenistujate leidmine.
Äriklient | Maksu- ja Tolliamet 4. märtsil 2015 kell 10.00-16.00 toimub Tallinnas Nordea Kontserdimajas Tallinna ja Harjumaa töömess kevad 2015.
Palgaandmed - Lasva Vald Töötukassa teavitab alaealise töötamise toetuse taotlemise võimalusest. Tööandjad, kes pakuvad tööd 13–16-aastastele noortele, saavad Eesti Töötukassalt taotleda alaealise töötamise toetust, mille eesmärk on suurendada alaealiste töötamise võimalusi ning soodustada nende tööharjumuse ja …
Palgaandmed - Orava Vallavalitsus töötukassa palgaandmed Orava Vallavalitsuse palgajuhendi ja palgamäärade kinnitamine . Vallavalitsus ja volikogu . Vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 119 avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel. Ametiisikute põhipalk alates 01.01.2014
Palgad positsioonidel Avalik sektor ja omavalitsused Ametlik riiklik brutto keskmine palk Eesti: 1 082 EUR. Esitage päring oma (soovitava) ametipositsiooni kohta ja saate teada, milline on keskmine palk sellel positsioonil.
AMETIISIKUTE PALGAANDMETE ESITAMISE - Töötukassa Orava Vallavalitsuse palgajuhendi ja palgamäärade kinnitamine . Vallavalitsus ja volikogu . Vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 119 avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel. Ametiisikute põhipalk alates 01.01.2014
Tööpakkumised | Sotsiaalkindlustusamet Search the worlds information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what youre looking for.
Üldinfo - Rõuge Vallavalitsus töötukassa palgaandmed Rahandusministeerium tegeleb avaliku sektori palgakulude statistilise analüüsi ning avaliku teenistuse palgapoliitika kujundamisega. Palgapoliitika elluviimiseks loob ministeerium palgasüsteemide arendamiseks töövahendeid, arendab nende rakendamiseks vajalikku pädevust, töötab välja standardeid palgaanalüüsiks ning suurendab asutuste vahelist koostööd.
NETI - Eesti Interneti Kataloog ja Otsingusüsteem töötukassa palgaandmed Lasva Vallavalitsuse ja Vallavolikogu ametiisikute 2012. aasta palgaandmed Lasva Vallavalitsuse ja Vallavolikogu ametiisikute 2011. aasta palgaandmed Lasva Vallavalitsuse ja Vallavolikogu ametiisikute 2010. aasta palgaandmed
Images of Töötukassa Palgaandmed Ametlik riiklik brutto keskmine palk Eesti: 1 082 EUR. Esitage päring oma (soovitava) ametipositsiooni kohta ja saate teada, milline on keskmine palk sellel positsioonil.
AMETIISIKUTE PALGAANDMETE ESITAMISE - Töötukassa Rahandusministeerium tegeleb avaliku sektori palgakulude statistilise analüüsi ning avaliku teenistuse palgapoliitika kujundamisega. Palgapoliitika elluviimiseks loob ministeerium palgasüsteemide arendamiseks töövahendeid, arendab nende rakendamiseks vajalikku pädevust, töötab välja standardeid palgaanalüüsiks ning suurendab asutuste vahelist koostööd.

>
weather in tallinn
tallinn haapsalu buss
kuidas teha uut e maili
kuidas saada koolitajaks
väike-karja 1, 10140 tallinn, estonia

© Spreekuur 89 (2017)